Lista liceelor din București | e-studii.ro

Lista liceelor din București

În urmă cu peste 10 ani, au fost preluate de pe vechea versiune a website-ului Ministerului Educaţiei liste cu toate liceele din România (din municipiului Bucureşti şi din toate judeţele). Între timp, această listă nu mai este publică (sau cel puţin nu mai este publicată pe noua versiune a website-ului – https://edu.ro/ ci doar topuri ale liceelor, efectuate la momentul examenelor de admitere în liceu (înaintea începerii anului şcolar 2020-2021) – https://www.admitereliceu.ro/.

Sperăm că din lista de mai jos nu lipseşte nici unul din liceele (colegiile, grupurile şcolare) care sunt autorizate să funcţioneze pe raza municipiului Bucureşti şi că vă este utilă enumerarea acestora:

Colegiul Naţional “Sf. Sava” – Str. General Berthelot nr. 23, sector 1, tel. 021/312.68.21

Colegiul Naţional “I.L. Caragiale”, şos. Dorobanţilor nr. 163, sector 1, tel. 021/230.10.21

Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr”, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 28, sector 5, tel. 021/313.47.56

Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”, bd. Pache Protopopescu nr. 62, sector 2, tel. 021/252.57.00

Colegiul Naţional “Cantemir-Vodă”, str. Viitorului nr. 60, sector 2, tel. 021/210.69.35

Colegiul Naţional “Matei Basarab”, str. Matei Basarab nr. 32, sector 3, tel. 021/321.66.40

Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu”, str. Arhitect Ion Mincu nr. 10, sector 1, tel. 021/222.66.70

Colegiul Naţional “Elena Cuza”, str. Peştera Scărişoara nr. 1, sector 6, tel. 021/413.24.95

Colegiul Naţional “Spiru Haret”, str. Italiană nr. 17, sector 2, tel. 021/210.65.92

Colegiul Naţional “Iulia Haşdeu”, bd. Ferdinand nr. 89-91, sector 2, tel. 021/252.45.08

Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai”, cal. Şerban Vodă nr. 167, sector 4, tel. 021/336.14.55

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, str. George Georgescu nr. 2, sector 4, tel. 021/336.42.22

Colegiul German “Goethe”, str. Cihovschi nr. 17, sector 1, tel. 021/210.17.76

Şcoala Centrală (cu predare în limba franceză), str. Icoanei nr. 3-5, sector 2, tel. 021/211.84.84

Liceul Bilingv “George Coşbuc”, str. Olari nr. 29-31, sector 2, tel. 021/252.80.80

Liceul Bilingv “Miguel de Cervantes”, cal. Plevnei nr. 38-40, sector 1, tel. 021/312.58.21

Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, bd. Dacia nr. 4, sector 1, tel. 021/211.72.56

Colegiul Economic “D. Xenopol”, str. Traian nr. 165, sector 2, tel. 021/323.61.23

Grupul Şcolar Economic-Administrativ “Mircea Vulcănescu”, str. Izvorul Crişului nr. 4, sector 4, tel. 021/312.84.54

Colegiul Economic “Viilor”, şos. Viilor nr. 38, sector 5, tel. 021/335.28.30

Şcolar Economic-Administrativ nr. 5, str. Peştera Dâmbovicioarei nr. 5, sector 6, tel. 021/430.03.55

Colegiul Economic “Hermes”, cal. Moşilor nr. 18, sector 2, tel. 021/314.76.45

Liceul Teoretic “Constantin Brâncoveanu”, str. Pajurei nr. 9, sector 1, tel. 021/667.08.90

Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu”, str. Stephan Ludwic Roth nr. 1, sector 1, tel. 021/224.23.85

Liceul Teoretic “Ion Neculce”, str. Ion Neculce nr. 2, sector 1, tel. 021/222.41.79

Liceul Teoretic “Jean Monnet”, str. Jean Monnet nr. 2, sector 1, tel. 021/230.14.01

Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”, bd. Ion Mihalache (fost 1 Mai) nr. 126, sector 1, tel. 021/224.20.26

Liceul Teoretic “Ady Endre” (predare în limba maghiară), bd. Ferdinand nr. 89, sector 2, tel. 021/252.11.23

Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, şos. Pantelimon nr. 355, sector 2, tel. 021/255.12.65

Liceul Teoretic “Victor Babeş”, şos. Fundeni nr. 256, sector 2, tel. 021/240.51.35

Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, str. Popa Lazăr nr. 8, sector 2, tel. 021/252.78.56

Liceul Teoretic “C.A. Rosetti”, str. Garibaldi nr. 11, sector 2, tel. 021/230.48.73

Liceul Teoretic “Al. I. Cuza”, al. Barajul Dunării nr. 5, sector 3, tel. 021/340.48.11

Liceul Teoretic “Dante Alighieri” (predare în limba italiană), al. Fuiorului nr. 9, sector 3, tel. 021/348.19.50

Liceul Teoretic “Decebal”, bd. Energeticienilor nr. 9-11, sector 3, tel. 021/321.20.12

Liceul Teoretic “Ion Creangă”, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 51, sector 4, tel. 021/336.26.95

Liceul Teoretic “Ion Barbu”, str. Năbucului nr. 18, sector 5, tel. 021/410.23.32

Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”, cal. Rahovei nr. 311, sector 5, tel. 021/423.40.60

Liceul Teoretic “Ştefan Odobleja”, str. Dorneasca nr.5, sector 5; tel. 021/411.19.55

Liceul Teoretic “Grigore Moisil”, bd. Timişoara nr. 33, sector 6, tel. 021/413.26.96

Liceul “Marin Preda”, str. Porumbacu nr. 52, sector 6, tel. 021/220.23.44

Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, bd. Iuliu Maniu nr.15, sector 6, tel. 021/410.38.31

Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu”, str. Valea lui Mihai nr. 6, sector 6, tel. 021/413.29.47

Liceul Teoretic Bulgar, str. Semicercului nr. 1, sector 1, tel. 021/650.52.94

Liceul Teoretic “Alexandru Vlahuţă” (cu predare în limba germană), str. Şcoala Floreasca nr. 5, sector 1, tel. 021/230.52.92

Liceul de Metrologie “Traian Vuia”, şos. Vitan-Bârzeşti nr. 11, sector 4, tel. 021/334.59.15

Liceul de Muzică “George Enescu”, str. Gheorghe Manu nr. 30, sector 1, tel. 021/650.59.75

Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza”, str. General Berthelot nr. 58, sector 1, tel. 021/314.55.29

Liceul de Coregrafie “Floria Capsali”, str. Principatele Unite nr. 63, sector 4, tel. 021/336.37.92

Liceul de Muzică “Dinu Lipatti”, str. Principatele Unite nr. 63, sector 4, tel. 021/336.35.88

Liceul cu Program Sportiv “Emil Racoviţă”, şos. Mihai Bravu nr. 169, sector 2, tel. 021/321.70.92

Şcoala Superioară Comercială “N. Kretzulescu”, str. Hristo Botev nr. 17, sector 3, tel. 021/313.90.82

Seminarul Teologic Liceal Ortodox, str. Radu Vodă nr. 23A, sector 4, tel. 021/330.45.65

Liceul Teologic Baptist “Logos”, str. Lunca Bradului nr. 2, sector 3, tel. 021/345.10.72

Liceul Teologic Greco-Catolic, str. Lainici nr. 4-8, sector 1, tel. 021/665.41.64

Liceul Teologic Romano-Catolic “Sf. Iosif”, şos. Olteniţei nr. 7, sector 4, tel. 021/332.26.84

Liceul Teologic Adventist, şos. Vitan-Bârzeşti nr. 11, sector 4, tel. 021/334.50.15

Liceul Teologic Penticostal “Emanuel”, str. Cuza Vodă nr. 116, sector 4, tel. 021/331.16.69

Liceul Waldorf, str. Savu Marin nr. 29, sector 2, tel. 021/255.36.07

Şcoala Postliceală Sanitară “Sf. Iosif”, strada General Berthelot nr. 19, sector 1, tel. 021/313.19.43

Şcoala Postliceală Sanitară Baptistă, str. Lainici nr. 4, sector 1, tel. 021/322.25.55

Şcoala Postliceală Sanitară “Fundeni”, şos. Fundeni nr. 256, sector 2, tel. 021/242.19.13

Colegiul Tehnic Mecanic “Griviţa”, cal. Griviţei nr. 363, sector 1, tel. 021/665.47.70

Grupul Şcolar “George Călinescu”, str. Biserica Amzei nr. 20-24, sector 1, tel. 021/212.77.19

Grupul Şcolar de Aeronautică “Henri Coandă”, bd. Ficusului nr. 44, sector 1, tel. 021/232.36.16

Grupul Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate, str. Feroviarilor nr. 37, sector 1, tel. 021/220.77.95

Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate, str. Butuceni nr. 10, sector 1, tel. 021/223.20.60

Colegiul Tehnic “Media”, str. Jiului nr. 163, sector 1, tel. 021/667.55.85

Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare Bucureşti, cal. Giuleşti nr. 10, sector 1, tel. 021/637.55.85

Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice “Ioan N. Socolescu”, str. Occidentului nr. 12, sector 1, tel. 021/212.58.43

Grupul Şcolar Industrial “Sfântul Pantelimon”, str. Hambarului nr. 1, sector 2, tel. 021/250.75.71

Colegiul Tehnic “Traian”, str. Luigi Galvani nr. 20, sector 2, tel. 021/210.59.20

Grupul Şcolar Industrial “Constantin Brâncuşi”, bd. Dimitrie Pompei nr. 1, sector 2, tel. 021/232.12.75

Grupul Şcolar Electronică Industrială, şos. Pantelimon nr. 25, sector 2, tel. 021/252.78.86

Grupul Şcolar Industrial “Mecanică Fină”, str. Popa Lazăr nr. 8, sector 2, tel. 021/252.81.30

Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, bd. Dimitrie Pompei nr. 3-5, sector 2, tel. 021/240.71.40

Grupul Şcolar de Chimie “Costin Neniţescu”, bd. Theodor Pallady nr. 26, sector 3, tel. 021/345.09.20

Grupul Şcolar “Nichita Stănescu”, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3, sector 3, tel. 021/340.23.30

Grupul Şcolar de Construcţii “Anghel Saligny”, bd. Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, tel. 021/324.61.70

Grupul Şcolar de Construcţii-Montaj “Mihai Bravu”, şos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, tel. 021/321.76.99

Grupul Şcolar de Construcţii-Montaj “Elie Radu”, bd. Energeticienilor nr. 5, sector 3, tel. 021/321.59.16

Grupul Şcolar Industrial “Nicolae Teclu”, str. Stejarului nr. 42, sector 3, tel. 021/324.54.75

Grupul Şcolar “Benjamin Franklin”, str. Pictor Gh. Tătărăscu nr. 1, sector 3, tel. 021/324.48.90

Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”, bd. Basarabia nr. 47, sector 2, tel. 021/324.32.94

Grupul Şcolar Industrial “Unirea”, str. Zborului nr. 7-9, sector 3, tel. 021/323.34.40

Grupul Şcolar Industrial “Republica”, bd. Basarabia nr. 256, sector 3, tel. 021/255.79.15

Grupul Şcolar Industrial “Timpuri Noi”, cal. Dudeşti nr. 127, sector 3, tel. 021/321.42.68

Colegiul Tehnic “Miron Nicolescu”, bd. Metalurgiei nr. 89, sector 4, tel. 021/499.03.03

Grupul Şcolar Industrial “Octav Onicescu”, str. Trivale nr. 29, sector 4, tel. 021/682.64.80

Grupul Şcolar Industrial “Dacia”, str. Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4, tel. 021/334.44.34

Colegiul Tehnic “Petru Rareş”, str. Cuza Vodă nr. 211, sector 4, tel. 021/330.70.30

Colegiul Tehnic Energetic, al. Podul Giurgiului nr. 5, sector 5, tel. 021/685.66.30

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc”, str. Spătaru Preda nr. 15, sector 5, tel. 021/423.35.72

Grupul Şcolar Industrial “Dimitrie Gusti”, str. Samuil Vulcan nr. 8, sector 5, tel. 021/410.20.11

Grupul Şcolar Industrial “Grigore Cerchez”, cal. Şerban Vodă nr. 280, sector 5, tel. 021/336.58.90

Colegiul Tehnic “Petru Maior”, bd. Timişoara nr. 6, sector 6, tel. 021/410.43.05

Grupul Şcolar Industrial “Petre Poni”, bd. Preciziei nr. 18, sector 6, tel. 021/221.11.23

Grupul Şcolar “Iuliu Maniu”, bd. Iuliu Maniu nr. 191, sectorul 6, tel. 021/221.20.10

Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “Gh. Airinei”, str. Romancierilor nr. 1, sector 6, tel. 021/413.46.45

Grupul Şcolar Industrial “Mircea Eliade”, splaiul Independenţei nr. 315-317, sector 6, tel. 021/638.45.40

Grupul Şcolar Industrial “Gheorghe Asachi” (confecţii şi tricotaje), al. Pravăţ nr. 24, sector 6, tel. 021/413.04.38

Grupul Şcolar Industrial “Tehnometal”, str. Porumbacu nr. 52, sector 6, tel. 021/220.27.50

Grupul Şcolar Industrial nr. 19 (R.A.T.B.), bd. Theodor Pallady nr. 250, sector 3, tel. 021/345.30.80

Grupul Şcolar Agricol “Viaceslav Harnaj”, bd. Ficusului nr. 18, sector 1, tel. 021/232.71.65

Şcoala Profesională “Danubiana”, Prelungirea Olteniţei nr. 181, sector 4, tel. 021/683.41.40/154

Centrul Şcolar (Special) nr. 1 (pentru elevi cu deficienţe vizuale), str. Vatra Luminoasă nr. 108, sector 2, tel. 021/250.62.20

Centrul Şcolar nr. 3, str. Austrului nr. 35, sector 2, tel. 021/321.67.92

Şcoala Profesională (Specială) nr. 2 (pentru elevi cu deficienţă mintală), şos. Pantelimon nr. 299, sector. 2, tel. 021/255.25.40

Şcoala Profesională (Specială) nr. 3 (pentru elevi cu deficienţă mintală), str. Argeş nr. 7, sector 2, tel. 021/210.66.70

Centrul Pilot de Pedagogie Curativă şi Terapie Socială “Corabia”, str. Corabia nr. 57, sector 2, tel. 021/242.40.48

Ordinea în care sunt menţionate aceste licee, precum şi corectitudinea denumirilor şi informaţiilor din dreptul fiecăruia au fost păstrate din momentul preluării de pe versiunea veche a website-ul Ministerului Educaţiei.

* în cazul în care consilierii noştri vor fi informaţi despre modificarea oricăruia din detaliile menţionate în lista de mai sus, o vor opera direct în această secţiune a website-ului.