Obţinerea certificatelor/adeverinţelor de conformitate | e-studii.ro

Obţinerea certificatelor/adeverinţelor de conformitate

În primul rând, vă rog să nu confundaţi Adeverinţa de Autenticitate (care este emisă de către instituţiile de învăţământ din România şi care atestă faptul că actele de studii la care face referire au fost verificate în arhiva şcolii/liceului/universităţii, adică NU sunt false) cu Adeverinţa de Conformitate, chiar dacă anumite instituţii de învăţământ din România eliberează Adeverinţe de Autenticitate cu titlul de “Adeverinţă de Conformitate”.

În practică, Adeverinţele/Certificatele de Conformitate reprezintă “documente de conformitate cu Directivele Uniunii Europene” pentru anumite profesii reglementate sau nu în România. Astfel, dvs. vă puteţi afla într-una din următoarele 3 cazuri;

1. Profesii nereglementate, caz în care Adeverinţa/Certificatul de Conformitate se eliberează în scopul exercitării profesiei (în mod independent sau ca salariat), a unei profesii nereglementate în România, dar reglementată într-unul din statele membre ale Uniunii Europene. În acest caz, Adeverinţa de Conformitate este eliberată de către Ministerul Educaţiei-CNRED.

2. Profesii liberale, adică profesii reglementate în România (de exemplu: medici, medici veterinari, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, psihologi etc.), caz în care Adeverinţa/Certificatul de Conformitate este eliberată de către o altă instituţie publică (de exemplu, Ministerul Sănătăţii, Ordinul Asistenţilor Medicali, Colegiul Psihologilor, Colegiul Fizioterapeuţilor etc.). O listă mai completă a instituţiilor publice competente găsiţi aici: https://www.cnred.edu.ro/ro/autoritati-competente. Însă, o condiţie prealabilă pentru obţinerea Adeverinţei/Certificatului de Conformitate pentru aceste profesii reglementate este înscrierea dvs. ca membru în asociaţia profesională respectivă la nivel naţional/judeţean.

3. Cadrele didactice, pentru care are în vedere recunoaşterea calificării profesionale în scopul desfăşurării activităţii didactice în străinătate (în unul din statele membre ale Uniunii Europene), caz în care Adeverinţa/Certificatul de Conformitate este eliberată de către Ministerul Educaţiei (nu CNRED, ci în clădirea principală).

Cele 3 cazuri au în comun următoarea procedură:

1. Etapele procedurii

Etapele prealabile:

obţinerea foii matricole (DACĂ NU a fost deja obţinută)

obţinerea Adeverinţei de Autenticitate privind Diploma şi Foaia Matricolă (este bine să obţineţi cel puţin 2 exemplare din această adeverinţă, primul exemplar va fi utilizat la vizarea Diplomei şi a Foii Matricole, al doilea exemplar va fi utilizat la obţinerea Adeverinţei/Certificatului de Conformitate)

– (NUMAI pentru cadrele didactice) obţinerea Certificatului de Definitivat în Învăţământ SAU obţinerea Certificatului/Diplomei de absolvire a modulului de pregătire a cadrelor didactice (DACĂ NU a fost deja obţinut)

Etapa obţinerii documentului:

obţinerea Adeverinţei/Certificatului de Conformitate de la instituţia publică competentă (conform celor 3 cazuri descrise mai sus)

Etapele ulterioare obţinerii documentului (se parcurg în acelaşi timp cu etapele procedurii de recunoaştere şi echivalare în străinătate a actelor de studii obţinute în România):

apostilarea Diplomei şi a Foii Matricole la Prefectură (apostilă)

traducerea (efectuată de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei) a Diplomei şi Foii Matricole în limba cerută în străinătate

legalizarea semnăturii traducătorului la un birou notarial

apostilarea traducerilor legalizate ale Diplomei şi Foii Matricole la Camera Notarilor Publici

 

2. Actele necesare

– pentru învăţământul liceal, Diploma de bacalaureat şi Foaia Matricolă pentru clasele IX-XII, în ORIGINAL

– pentru învăţământul universitar, ciclul licenţă, Diploma de Licenţă şi Foaia Matricolă (Suplimentul la Diplomă), în ORIGINAL

– (dacă au fost deja obţinute) pentru învăţământul liceal, Certificatul de Definitivat în Învăţământ, respectiv, pentru învăţământul universitar, ciclul licenţă, Certificatul/Diploma de absolvire a modulului de pregătire a cadrelor didactice (+foile matricole anexă, dacă este cazul)

– pe lângă actele de mai sus, pentru orice nivel de studii, sunt necesare xerocopii ale actelor de identitate şi de stare civilă: Cartea de Identitate (C.I.) sau Paşaportul, certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie sau certificatul/hotărârea de divorţ.

3. Costurile procedurii

Cheltuieli obligatorii (diferite taxe + costurile traducerii şi legalizării adeverinţelor/certificatelor de conformitate) + onorariul firmei noastre de consultanţă

Cheltuielile obligatorii* vor fi următoarele:

– taxa pentru eliberarea Foii Matricole (dacă nu a fost eliberată niciodată, de la ZERO până la 110 Lei)

– taxa pentru eliberarea Adeverinţei de Autenticitate (de la ZERO până la 250 Lei, stabilită de regulamentul fiecărui liceu/şcoală postliceală/universitate)

– onorariul traducătorului autorizat (se calculează la numărul de pagini rezultat din traducere, de la 20 Lei/pagină pentru limibile engleză, franceză şi italiană până la 100 Lei/pagină pentru limbile chineză, arabă etc.)

– onorariul notarului public (care legalizează semnătura traducătorului), care este o sumă fixă (35,70 Lei/act tradus)

– apostila aplicată de Camera Notarilor Publici, care este o sumă fixă (41,65 Lei/act tradus şi legalizat)

– taxa de emitere a Adeverinţei/Certificatului de Conformitate (de la ZERO Lei la 100 Lei)

Aceste cheltuieli obligatorii trebuie achitate de dvs. în avans, înainte de începerea procedurii şi pentru fiecare dintre cheltuieli veţi primi chitanţe emise de fiecare instituţie publică, traducător sau notar.

La aceste cheltuieli obligatorii, se adaugă onorariul firmei noastre de consultanţă, care porneşte de la 200 Lei (în funcţie de complexitatea procedurii, dar de obicei, în funcţie de profesia reglementată/nereglementată).

Onorariul se achită, de obicei, după finalizarea întregii proceduri.

 

* aceste cheltuieli obligatorii diferă de la liceu la liceu, de la universitate la universitate, de aceea cel mai bine ar fi să ne contactaţi (prin e-mail, telefonic sau prin Whatsapp) şi vom calcula noi cu exactitate totalul acestor cheltuieli.

4. Durata procedurii şi avantajul competitiv

 

Durata:

– din experienţa consilierilor e-studii.ro, procedura poate dura între 20 zile dar şi mai mult de 2 luni (pentru anumite profesii reglementate)

– deoarece fiecare liceu/şcoală postliceală/universitate are un regulament propriu, PRIMA ETAPĂ – obţinerea Adeverinţei de Autenticitate (care se poate efectua în paralel cu obţinerea Foii Matricole, dacă aceasta nu a fost solicitată niciodată) durează 1-2 zile sau chiar 30 zile

– de asemenea, etapa obţinerii Adeverinţei/Certificatului de Conformitate durează uneori 30 zile sau mai mult (de exemplu, la Ministerul Sănătăţii, pentru medici).

Avantajul competititiv:

De ce să apelaţi la firma noastră de consultanţă pentru această procedură ?

– avem experienţă în această procedură, iar dacă dvs. ne furnizaţi un document din străinătate care să ateste înscrierea dvs. la un examen/concurs în străinătate, îl putem utiliza (uneori, fără a fi tradus) în vederea urgentării întregii proceduri

– dvs. NU veţi sta la cozi, NU veţi completa cereri/formulare, NU veţi plăti taxe, aceste lucruri le vom face noi

– în sfârşit, avem tarife mai mici decât ale concurenţei, în unele cazuri având şi oferte de fidelizare a clienţilor noştri.