Obţinerea Declaraţiei de Valoare pentru Italia | e-studii.ro

Obţinerea Declaraţiei de Valoare pentru Italia

Spre deosebire de celelalte state de destinaţie, aflate în Lista A, pe care o regăsiţi aici accesând acest link: https://e-studii.ro/lista-statelor-aplica-sau-nu-apostila-conform-conventiei-haga/, pentru ca actele de studii obţinute în România să fie recunoscute în Italia, în majoritatea cazurilor, la finalul parcurgerii celor 6 etape procedurale, se solicită un document suplimentar denumit Declaraţie de Valoare. Acest document reprezintă de fapt o Adeverinţă privind sistemul de învăţământ din România, numai că, în loc să fi eliberată de Ministerul Educaţiei din România, este eliberată de către Consulatul Italiei din România (Bucureşti).

Aşadar, dacă doriţi să călătoriţi în Italia (sau deja vă aflaţi acolo), fie pentru a profesa, fie pentru a vă înscrie la un concurs, fie pentru continuarea studiilor, autorităţile din Italia vă vor solicita “Declaraţia de Valoare” pentru un anumit act de studii, care nu trebuie să fie neapărat de la cel mai înalt ciclu de învăţământ absolvit de dvs. în România (gimnaziu, liceu, şcoală postliceală, licenţă, master sau doctorat).

1. Etapele procedurii

Etapele prealabile:

obţinerea Adeverinţei de Autenticitate privind Diploma şi Foaia Matricolă (este bine să obţineţi cel puţin 2 exemplare din această adeverinţă, primul exemplar va fi utilizat la vizarea Diplomei şi a Foii Matricole, al doilea exemplar va fi utilizat la ultima etapă, obţinerea “Declaraţiei de Valoare” de la Consulatul Italiei din România)

– apoi se parcurg următoarele 4 etape ale procedurii de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii în străinătate, doar pentru statele din Lista A, pe care o regăsiţi în următorul link: https://e-studii.ro/lista-statelor-aplica-sau-nu-apostila-conform-conventiei-haga/

– în plus, la ultimele 2 etape ale procedurii (la notarul public şi la Camera Notarilor Publici), pe lângă traducerea actelor de studii, efectuată de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, trebuie să mai adăugaţi şi copia legalizată a aceloraşi acte de studii

Etapa consulară. Obţinerea “Declaraţiei de Valoare”:

– se efectuează o programare online pe website-ul Ambasadei Italiei din România

– prezentarea în ziua programată cu un dosar complex, care va fi prezentat la punctul 2

2. Actele necesare

Pentru Consulatul Italiei din România (Bucureşti) se formează un dosar complex conţinând următoarele acte:

– CEL MAI IMPORTANT! dovada solicitării “Declaraţiei de Valoare” de către autorităţile din Italia (de exemplu: regulamentul de participare la un concurs, regulamentul de înscriere la universitate, fie la ciclul de licenţă, fie la ciclul de master, regulamentul de echivalare a actelor de studii obţinute de cetăţenii străini – al ministerului de resort din Italia etc.)

actele de studii (în ORIGINAL)

– un exemplar din Adeverinţa de Autenticitate a acestor acte de studii (în ORIGINAL)

traducerile actelor de studii, precum şi copiile legalizate ale acestor acte, care au trecut prin etapele prezentate anterior (legalizare la notarul public şi apostilare la Camera Notarilor Publici), precum şi xerocopii ale traducerilor legalizate şi ale copiilor legalizate (după etapa apostilării)

xerocopii ale actelor de identitate şi de stare civilă: Cartea de Identitate (C.I.) (cea emisă de autorităţile din Italia), certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie sau certificatul/hotărârea de divorţ

3. Costurile procedurii

Cheltuieli obligatorii (taxă consulară) + onorariul firmei noastre de consultanţă

Cheltuielile obligatorii sunt:

– taxa consulară, de eliberare a “Declaraţiei de Valoare” de către Consulatul Italiei din România (Bucureşti), care este sumă fixă (41 Euro/Diplomă)

Aceste cheltuieli obligatorii trebuie achitate de dvs. în avans, înainte de începerea procedurii.

La aceste cheltuieli obligatorii, se adaugă onorariul firmei noastre de consultanţă, care porneşte de la 200 Lei, care, de obicei, este inclusv în onorariul pentru întreaga procedură de recunoaştere şi echivalare în străinătate (Italia) a actelor de studii, servicii pentru care puteţi vedea oferta noastră accesând următorul link: https://e-studii.ro/recunoasterea-echivalarea-strainatate-actelor-studii-obtinute-romania/.

Onorariul se achită, de obicei, după finalizarea întregii proceduri.

4. Durata procedurii şi avantajul competitiv

Durata:

– Consulatul Italiei din România (Bucureşti) eliberează “Declaraţia de Valoare” în minimum 30 de zile lucratoare

Avantajul competititiv:

De ce să apelaţi la firma noastră de consultanţă pentru această procedură ?

– avem experienţă în această procedură

– dvs. NU veţi sta la cozi, NU veţi completa cereri/formulare, NU veţi plăti taxe, aceste lucruri le vom face noi

– în sfârşit, avem tarife mai mici decât ale concurenţei, în unele cazuri având şi oferte de fidelizare a clienţilor noştri