Obţinerea duplicatelor actelor de studii pierdute sau distruse | e-studii.ro

Obţinerea duplicatelor actelor de studii pierdute sau distruse

În viaţa zilnică, pot interveni multe evenimente neplăcute în urma cărora se pot pierde acte originale (de exemplu: incendii, accidente, inundatii, mutări de domiciliu, mutări în străinătate, călatorii în străinătate, divorţuri etc.). De asemenea, actele originale plastifiate nu mai pot fi folosite (mai ales în străinătăte), întrucât nu se mai poate stabili autenticitatea lor de către autorităţi. În toate aceste cazuri, actele dvs. de studii pot fi obţinute din nou de la instituţia de învăţământ emitentă, sub forma unor Duplicate.

Iată ce trebuie făcut şi cum vă putem noi ajuta în această procedură:

1. Etapele procedurii

publicarea în Monitorul Oficial, Partea a III-a, a pierderii/distrugerii actului de studii

– confirmarea pierderii/distrugerii actului de studii, printr-o Declaraţie autentică, eliberată de un notar public

– (în unele cazuri) legalizarea unei copii a Certificatului de Naştere al titularului actului de studii pierdut/distrus, de către un notar public

înregistrarea cererii de eliberare a duplicatului actului de studii declarat pierdut/distrus la instituţia de învăţământ emitentă.

Dacă, după obţinerea duplicatului actului de studii pierdut/distrus, aveţi nevoie să-l utilizaţi în străinătate, vă rugăm să citiţi paşii care trebuie urmaţi în procedura de recunoaştere şi echivalare în străinătate a actelor de studii accesând următorul link: https://e-studii.ro/recunoasterea-echivalarea-romania-actelor-studii-obtinute-strainatate/.

2. Actele necesare

– (dacă a fost pierdută diploma şi foaia matricolă) 2 fotografii color, tip Paşaport, ca titular al diplomei, pentru a se aplica pe Duplicatul care va fi emis de către instituţia de învăţământ

– (dacă este cazul) Diploma sau Foaia Matricolă, în ORIGINAL (dacă nu au fost pierdute ambele acte de studii)

Certificatul de Naştere, în ORIGINAL

– pe lângă actele de mai sus, pentru orice nivel de studii, sunt necesare xerocopii ale actelor de identitate şi de stare civilă: Cartea de Identitate (C.I.) sau Paşaportul, certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie sau certificatul/hotărârea de divorţ.

3. Costurile procedurii

Cheltuieli obligatorii (taxă Monitorul Oficial + onorariul notarului + taxă emitere a duplicatului) + onorariul firmei noastre de consultanţă

Cheltuielile obligatorii* vor fi următoarele:

– taxa pentru eliberarea cumpărarea dovezii de publicare în Monitorul Oficial, Partea a III-a, în sumă fixă (11 Lei)

– onorariul notarului public (care legalizează copia certificatului de naştere şi autentifică Declaraţia de confirmare a pierderii/distrugerii actului de studii), care diferă de la notar la notar (însă nu ar trebui să depăşească cumulat 100 Lei)

– taxa de emitere a Duplicatului actului de studii declarat pierdut/distrus (de la ZERO Lei la 200 Lei)

Aceste cheltuieli obligatorii trebuie achitate de dvs. în avans, înainte de începerea procedurii şi pentru fiecare dintre cheltuieli veţi primi chitanţe emise de fiecare instituţie publică, traducător sau notar.

La aceste cheltuieli obligatorii, se adaugă onorariul firmei noastre de consultanţă, care porneşte de la 250 Lei (în funcţie de complexitatea procedurii, dar de obicei, în funcţie de instituţia de învăţământ de la care trebuie solicitată emiterea duplicatului actului de studii).

Onorariul se achită, de obicei, după finalizarea întregii proceduri.

 

* aceste cheltuieli obligatorii diferă de la liceu la liceu, de la universitate la universitate, de aceea cel mai bine ar fi să ne contactaţi (prin e-mail, telefonic sau prin Whatsapp) şi vom calcula noi cu exactitate totalul acestor cheltuieli.

4. Durata procedurii şi avantajul competitiv

Durata:

– 2-3 zile pentru etapele publicării în Monitorul Oficial şi actele întocmite de notarul public

– conform metodologiei Ministerului Educaţiei, emiterea duplicatului unui act de studii declarat pierdut/distrus durează 30 zile.

Avantajul competititiv:

De ce să apelaţi la firma noastră de consultanţă pentru această procedură ?

– avem experienţă în această procedură, ajutând mulţi cetăţeni români în vederea recuperării actelor de studii pierdute (prin obţinerea acestor Duplicate)

– dvs. NU veţi sta la cozi, NU veţi completa cereri/formulare, NU veţi plăti taxe, aceste lucruri le vom face noi

– în sfârşit, avem tarife mai mici decât ale concurenţei, în unele cazuri având şi oferte de fidelizare a clienţilor noştri.