Recunoaşterea şi echivalarea în România a actelor de studii obţinute în străinătate | e-studii.ro

Recunoaşterea şi echivalarea în România a actelor de studii obţinute în străinătate

În cele ce urmează vă precizăm modul în care vă vom ajuta în această procedură. De obicei, dacă doriţi să reveniţi în România, fie pentru a profesa, fie pentru accesul pe piaţa muncii, fie pentru continuarea studiilor, vi se vor solicita actele de studii de la cel mai înalt ciclu de învăţământ absolvit de dvs. în străinătate (gimnaziu, liceu, şcoală postliceală, licenţă, master sau doctorat).

Această procedură se aplică, cu mici diferenţe procedurale, atât cetăţenilor români care au studiat în străinătate, cât şi cetăţenilor străini care au studiat în străinătate.

1. Etapele procedurii

– în primul rând, pentru a fi luat în considerare în România, un act de studii trebuie să parcurgă, în ţara în care a fost eliberat, o procedură de recunoaştere în străinătate (în cazul nostru, în România); de aceea, actele de studii obţinute în străinătate trebuie să parcurgă fie procedura de apostilare, fie de supralegalizare*

– apoi, când actele dvs de studii (apostilate sau supralegalizate în străinătate) ajung în România, acestea trebuie traduse de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei şi apoi un notar public legalizează semnătura traducătorului de pe acestea

– pentru actele de studii obţinute în Republica Moldova, trebuie obţinută Adeverinţa de Autenticitate a Diplomei şi Foii Matricole, indiferent de ciclul de învăţământ absolvit de dvs.

– în sfârşit, actele de studii (originale) şi traducerile acestora se depun la Ministerul Educaţiei-CNRED şi se obţine un Atestat de echivalare a studiilor

 

* pentru a afla care din proceduri trebuie parcursă, accesați următorul link: https://e-studii.ro/lista-statelor-aplica-sau-nu-apostila-conform-conventiei-haga/.

2. Actele necesare

– pentru învăţământul gimnazial, Foaie Matricolă pentru 8 clase, ORIGINAL + traducere legalizată**

– pentru învăţământul liceal, Diploma de bacalaureat şi Foaia Matricolă pentru clasele IX-XII, ORIGINALE + traduceri legalizate

– pentru învăţământul postliceal (sanitar sau de altă specializare), Diploma de absolvire a şcolii postliceale, Foaia Matricolă pentru anii de şcoală postliceală şi Planul de Învăţământ/Programa Analitică, ORIGINALE + traduceri legalizate

– pentru învăţământul universitar, ciclul licenţă, Diploma de Licenţă şi Foaia Matricolă (Suplimentul la Diplomă), ORIGINALE + traduceri legalizate

– pentru învăţământul universitar, ciclul master, Diploma de Master şi Foaia Matricolă (Suplimentul la Diplomă), ORIGINALE + traduceri legalizate

– pentru învăţământul universitar, ciclul doctorat, Diploma de Doctor, ORIGINAL + traducere legalizată

– NUMAI pentru actele de studii obţinute în Republica Moldova, trebuie obţinută Adeverinţa de Autenticitate a Diplomei şi Foii Matricole, indiferent de ciclul de învăţământ absolvit

– pe lângă actele de mai sus, pentru orice nivel de studii, sunt necesare xerocopii ale actelor de identitate şi de stare civilă: Cartea de Identitate (C.I.) sau Paşaportul, certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie sau certificatul/hotărârea de divorţ

 

** sunt necesare actele de studii atât în ORIGINAL, cât şi traducerea legalizată a acestora (în unele cazuri, NU se solicită şi traducerea legalizată a acestor acte).

3. Costurile procedurii

Cheltuieli obligatorii (taxe CNRED + costurile traducerii şi legalizării actelor de studii) + onorariul firmei noastre de consultanţă

Astfel, cheltuielile obligatorii vor fi următoarele:

=> în străinătate:

– taxe de apostilare sau supralegalizare a actelor de studii

– (dacă este cazul) taxe de apostilare sau supralegalizare a actelor dvs. de stare civilă (dacă numele dvs. din actele de studii diferă de numele dvs. din actele de identitate, pe motiv de căsătorie sau divorţ)

=> în România

– onorariul traducătorului autorizat (se calculează la numărul de pagini rezultat din traducere, de la 20 Lei/pagină pentru limibile engleză, franceză şi italiană până la 100 Lei/pagină pentru limbile chineză, arabă etc.)

– onorariul notarului public (care legalizează semnătura traducătorului), care este o sumă fixă (35,70 Lei/act tradus)

– taxa pentru analiza dosarului de către Ministerul Educaţiei-CNRED, care este o sumă fixă (100 Lei/fiecare Diplomă).

Aceste cheltuieli obligatorii trebuie achitate de dvs. în avans, înainte de începerea procedurii şi pentru fiecare dintre cheltuieli veţi primi chitanţe emise de fiecare instituţie publică, traducător sau notar.

La aceste cheltuieli obligatorii, se adaugă onorariul firmei noastre de consultanţă, care porneşte de la 150 Lei (în funcţie de complexitatea procedurii, dar de obicei, în funcţie de numărul de etape procedurale).

Onorariul se achită, de obicei, după finalizarea întregii proceduri.

4. Durata procedurii şi avantajul competitiv

Durata:

– din experienţa consilierilor e-studii.ro, procedura poate dura chiar şi 30 zile (2-3 zile traducerea şi legalizarea, restul duratei reprezentând analiza dosarului la Ministerul Educaţiei-CNRED, după ce dosarul complet a fost depus la această instituţie publică).

Avantajul competititiv:

De ce să apelaţi la firma noastră de consultanţă pentru această procedură?

– avem experienţă în această procedură, de aceea prima etapă care are loc în România (traducerea şi legalizarea actelor de studii) durează doar 2-3 zile (desigur, depindem şi de disponibilitatea traducătorului autorizat de Ministerul Justiţiei)

– dvs. NU veţi sta la cozi, NU veţi completa cereri/formulare, NU veţi plăti taxe, aceste lucruri le vom face noi

– în sfârşit, avem tarife mai mici decât ale concurenţei, în unele cazuri având şi oferte de fidelizare a clienţilor noştri (de exemplu, pentru firmele din România, care doresc să angajeze un număr mai mare de cetăţeni străini, aplicăm reduceri consistente).

Dacă doriţi detalii suplimentare/amănunţite privind această procedură, vă rugăm să accesați următorul link: https://e-studii.ro/recunoasterea-echivalarea-romania-actelor-studii-obtinute-strainatate/.