Recunoaşterea şi echivalarea în străinătate a actelor de studii obţinute în România | e-studii.ro

Recunoaşterea şi echivalarea în străinătate a actelor de studii obţinute în România

În cele ce urmează vă vom preciza modul în care consilierii noştri vă pot ajuta în această procedură. De obicei, în străinătate, fie pentru a profesa, fie pentru accesul pe piaţa muncii, fie pentru continuarea studiilor, vi se vor solicita actele de studii de la cel mai înalt ciclu de învăţământ absolvit de dvs. în România (gimnaziu, liceu, licenţă, master sau doctorat). Iar aceste acte de studii sunt reprezentate de Diploma de absolvire a respectivului ciclu de învăţământ, împreună cu Foaia Matricolă, anexă la această diplomă. În anumite cazuri, “Foaia Matricolă” se va numi “Supliment la Diplomă” sau “Situaţie Şcolară” şi reprezintă acelaşi lucru.

În cazuri foarte rare, pe lângă Diplomă şi Foaia Matricolă, vi se va cere şi un document mai complex – Planul de Învăţământ (în cazul ciclurilor de învătământ preuniversitar) sau Programa Analitică (in cazul ciclurilor de învăţământ universitar).

De aceea, pentru a vă fi mai uşor să înţelegeţi procedura, în locul expresiei “actele de studii” vom folosi expresia “Diploma şi Foaia Matricolă”.

1. Etapele procedurii

obţinerea foii matricole (DACĂ NU a fost deja obţinută)

obţinerea Adeverinţei de Autenticitate privind Diploma şi Foaia Matricolă

vizarea actelor de studii la Inspectoratul Şcolar Judeţean (sau al Municipiului Bucureşti) – pentru Diploma şi Foaia Matricolă din învăţământul preuniversitar SAU la Ministerul Educaţiei-CNRED – pentru actele de studii din învăţământul universitar

apostilarea sau supralegalizarea* Diplomei şi a Foii Matricole la Prefectură (apostilă) sau la Ministerul Afacerilor Externe (supralegalizare)

traducerea (efectuată de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei) a Diplomei şi Foii Matricole în limba cerută în străinătate

legalizarea semnăturii traducătorului la un birou notarial

apostilarea sau supralegalizarea* traducerilor legalizate ale Diplomei şi Foii Matricole la Camera Notarilor Publici

– (dacă se aplică procedura de supralegalizare) supralegalizarea* traducerilor legalizate ale Diplomei şi Foii Matricole (după supralegalizarea la Camera Notarilor Publici) la Ministerul Afacerilor Externe şi, în unele cazuri, la Ambasada ţării în care doriţi să fie recunoscute actele dvs.

 

* pentru a afla care procedură trebuie parcursă, accesați următorul link: https://e-studii.ro/lista-statelor-aplica-sau-nu-apostila-conform-conventiei-haga/.

2. Actele necesare**

– pentru învăţământul gimnazial, Foaie Matricolă pentru 8 clase, în ORIGINAL (în unele cazuri, la absolvirea ciclului gimnazial, pe lângă Foaia Matricolă a fost eliberată şi o Diplomă de Absolvire 8 Clase/învăţământ obligatoriu sau un Certificat de Capacitate)

– pentru învăţământul liceal, Diploma de bacalaureat şi Foaia Matricolă pentru clasele IX-XII, în ORIGINAL

– pentru învăţământul postliceal (sanitar sau de altă specializare), Diploma de absolvire a şcolii postliceale, Foaia Matricolă pentru anii de şcoală postliceală şi Planul de Învăţământ, în ORIGINAL

– pentru învăţământul universitar, ciclul licenţă, Diploma de Licenţă şi Foaia Matricolă (Suplimentul la Diplomă), în ORIGINAL

– pentru învăţământul universitar, ciclul master, Diploma de Master şi Foaia Matricolă (Suplimentul la Diplomă), în ORIGINAL

– pentru învăţământul universitar, ciclul doctorat, Diploma de Doctor, în ORIGINAL

– pe lângă actele de mai sus, pentru orice nivel de studii, sunt necesare xerocopii ale actelor de identitate şi de stare civilă: Cartea de Identitate (C.I.) sau Paşaportul, certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie sau certificatul/hotărârea de divorţ

 

** sunt necesare Diploma şi Foaia Matricolă în ORIGINAL, deoarece pe originale acestor acte de studii se vor aplica ştampilele de vizare şi apostilare/supralegalizare (adică etapa a doua şi a treia a procedurii).

3. Costurile procedurii

Fie că procedura are doar 6 etape (în cazul ţărilor care solicită apostila) sau maximul de 8 etape (în cazul ţărilor care solicită supralegalizarea, inclusiv la Ambasada ţării de destinaţie), există nişte cheltuieli obligatorii, care trebuie achitate, fie că aţi parcurge dvs. etapele procedurale, fie le-ar parcurge consilierii e-studii.ro, în calitate de împuterniciţi ai dvs.

Astfel, cheltuielile obligatorii*** vor fi următoarele:

– taxa pentru eliberarea Foii Matricole (dacă nu a fost eliberarată niciodată, de la ZERO până la 110 Lei)

– taxa pentru eliberarea Adeverinţei de Autenticitate (de la ZERO până la 250 Lei, stabilită de regulamentul fiecărui liceu/şcoală postliceală/universitate)

– taxa pentru viza actelor de studii la Ministerul Educaţiei-CNRED, care este o sumă fixă (50 Lei/fiecare act de studii)

– onorariul traducătorului autorizat (se calculează la numărul de pagini rezultat din traducere, de la 20 Lei/pagină pentru limibile engleză, franceză şi italiană până la 100 Lei/pagină pentru limbile chineză, arabă etc.)

– onorariul notarului public (care legalizează semnătura traducătorului), care este o sumă fixă (35,70 Lei/act tradus)

– apostila/supralegalizarea aplicată de Camera Notarilor Publici, care este o sumă fixă (41,65 Lei/act tradus şi legalizat)

– taxa consulară, de supralegalizare la Ambasadă, care diferă de la ţară la ţară şi este exprimată, de obicei, în valută (de la cca 5 Euro/act până la 60 Euro/document)

Aceste cheltuieli obligatorii trebuie achitate de dvs. în avans, înainte de începerea procedurii şi pentru fiecare dintre cheltuieli veţi primi chitanţe emise de fiecare instituţie publică, traducător sau notar.

La aceste cheltuieli obligatorii, se adaugă onorariul firmei noastre de consultanţă, care porneşte de la 350 Lei (în funcţie de complexitatea procedurii, dar de obicei, în funcţie de numărul de etape procedurale).

Onorariul se achită, de obicei, după finalizarea întregii proceduri.

 

*** aceste cheltuieli obligatorii diferă de la liceu la liceu, de la universitate la universitate, de aceea cel mai bine ar fi să ne contactaţi (prin e-mail, telefonic sau prin Whatsapp) şi vom calcula noi cu exactitate totalul acestor cheltuieli.

4. Durata procedurii şi avantajul competitiv

Durata:

– din experienţa consilierilor e-studii.ro, procedura poate dura cca 5 zile (pentru anumite ţări), dar şi peste 30 zile (pentru alte ţări)

– de obicei, fiecare etapă din cele minimum 6, maximum 8 etape procedurale înseamnă 1 zi lucrătoare

– deoarece fiecare liceu/şcoală postliceală/universitate are un regulament propriu, PRIMA ETAPĂ – obţinerea Adeverinţei de Autenticitate (care se poate efectua în paralel cu obţinerea Foii Matricole, dacă aceasta nu a fost solicitată niciodată) durează 1-2 zile sau chiar 30 zile.

Avantajul competititiv:

De ce să apelaţi la firma noastră de consultanţă pentru această procedură ?

– avem experienţă în această procedură, astfel încât în unele cazuri, putem să parcurgem chiar 2 etape procedurale în aceeaşi zi sau 5 etape procedurale în 3 zile (desigur, depindem şi de disponibilitatea traducătorului autorizat de Ministerul Justiţiei)

– dvs. NU veţi sta la cozi, NU veţi completa cereri/formulare, NU veţi plăti taxe, aceste lucruri le vom face noi

– în sfârşit, avem tarife mai mici decât ale concurenţei, în unele cazuri având şi oferte de fidelizare a clienţilor noştri.

Dacă doriţi detalii suplimentare/amănunţite privind această procedură, vă rugăm să accesați următorul link: https://e-studii.ro/procedura-recunoastere-echivalare-strainatate-actelor-studii-obtinute-romania/.