Supralegalizarea actelor de studii la diferite ambasade | e-studii.ro

Supralegalizarea actelor de studii la diferite ambasade

Pentru a fi valabile în străinătate, anumite state (de exemplu: Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit, R.P. Chineză, Malaysia etc.) solicită o etapă suplimentară – supralegalizarea la Secţia Consulară a Ambasadei statului respectiv în România. De aceea, după parcurgerea tuturor etapelor procedurii de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii în strănătate, servicii pentru care puteţi vedea oferta noastră accesând acest link: https://e-studii.ro/recunoasterea-echivalarea-strainatate-actelor-studii-obtinute-romania/.

Deci, dacă doriţi să călătoriţi în una din aceste ţări, fie pentru a profesa, fie pentru accesul pe piaţa muncii, fie pentru continuarea studiilor, vi se vor solicita actele de studii de la cel mai înalt ciclu de învăţământ absolvit de dvs. în România (gimnaziu, liceu, şcoală postliceală, licenţă, master sau doctorat).

În unele cazuri, Adeverinţa de Autenticitate eliberată de către instituţia de învăţământ emitentă a actelor de studii trebuie solicitată în 2 exemplare, deoarece funcţionarii de la Secţia Consulară a Ambasadei statului respectiv în România doresc să o vadă şi pe aceasta sau chiar doresc ca aceasta să parcurgă, alături de actele de studii (Diplomă, Foaie Matricolă şi, dacă este cazul, Plan de Învăţământ/Programă Analitică) toate cele 7 etape procedurale (vizare, supralegalizare, traducere autorizată, legalizare la notar, apoi dubla supralegalizare a traducerilor).

1. Etapele procedurii

Etapele prealabile:

– primele 7 etape ale procedurii de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii în străinătate, doar pentru statele din Lista N, pe care o regăsiţi în următorul link: https://e-studii.ro/lista-statelor-aplica-sau-nu-apostila-conform-conventiei-haga/.

Etapa supralegalizării consulare:

– traducerile actelor de studii, care au trecut prin cele 7 etape prezentate anterior (inclusiv dubla supralegalizare) se depun la Secţia Consulară a Ambasadei statului respectiv în România.

2. Actele necesare

traducerile legalizate ale actelor de studii, care au parcurs primele 7 etape ale procedurii de recunoaştere şi echivalare în străinătate a actelor de studii (funcţionarii de la Secţia Consulară a Ambasadei statului respectiv vor verifica toate ştampilele aplicate în aceste etape)

– (numai pentru anumite state) Adeverinţa de Autenticitate a Diplomei şi Foii Matricole, în ORIGINAL

– pe lângă actele de mai sus, pentru orice nivel de studii, sunt necesare xerocopii ale actelor de identitate şi de stare civilă: Cartea de Identitate (C.I.) sau Paşaportul, certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie sau certificatul/hotărârea de divorţ.

 

3. Costurile procedurii

Cheltuieli obligatorii (taxă consulară) + onorariul firmei noastre de consultanţă

Cheltuielile obligatorii sunt:

– taxa consulară, de supralegalizare la Ambasadă, care diferă de la ţară la ţară şi este exprimată, de obicei, în valută (de la cca 5 Euro/act până la 60 Euro/document)

Aceste cheltuieli obligatorii trebuie achitate de dvs. în avans, înainte de începerea procedurii.

La aceste cheltuieli obligatorii, se adaugă onorariul firmei noastre de consultanţă, care porneşte de la 200 Lei, dar, de obicei, este inclusv în onorariul pentru întreaga procedură de recunoaştere şi echivalare în străinătate a actelor de studii, servicii pentru care puteţi vedea oferta noastră accesând următorul link: https://e-studii.ro/recunoasterea-echivalarea-strainatate-actelor-studii-obtinute-romania/.

Onorariul se achită, de obicei, după finalizarea întregii proceduri.

4. Durata procedurii şi avantajul competitiv

Durata:

– 2-3 zile pentru etapele publicării în Monitorul Oficial şi actele întocmite de notarul public

– conform metodologiei Ministerului Educaţiei, emiterea duplicatului unui act de studii declarat pierdut/distrus durează 30 zile.

Avantajul competititiv:

De ce să apelaţi la firma noastră de consultanţă pentru această procedură ?

– avem experienţă în această procedură, ajutând mulţi cetăţeni români în vederea recuperării actelor de studii pierdute (prin obţinerea acestor Duplicate)

– dvs. NU veţi sta la cozi, NU veţi completa cereri/formulare, NU veţi plăti taxe, aceste lucruri le vom face noi

– în sfârşit, avem tarife mai mici decât ale concurenţei, în unele cazuri având şi oferte de fidelizare a clienţilor noştri.