Tehnoredactare computerizată | e-studii.ro

Tehnoredactare computerizată

Chiar şi în situaţia în care, în România, numărul de computere personale achiziţionate de persoane fizice şi de societăţi comerciale creşte simţitor de la an la an, există încă dese cazuri în care unele persoane au nevoie de redactarea unor acte sau texte care trebuie să aibă obligatoriu forma editată computerizat şi apelează la astfel de servicii. În acest senst, menţionăm numai câteva astfel de acte sau texte: cereri, petiţii, CV-uri, scrisori de intenţie, lucrări de diplomă (licenţă, disertaţie), referate, contracte care nu trebuie să îmbrace o formă autentică obligatorie etc.

Din punct de vedere tehnic, activitatea firmei noastre poate să conţină : lucrări de compoziţie, culegere, fotoculegere, introducere a datelor, inclusiv scanare şi recunoaşterea caracterelor optice, cosmetizare electronică; lucrări de creare a documentelor, editare pe calculator şi toate celelalte lucrări de concepţie; servicii de pregătire a datelor digitale, adică extindere, selecţie, codificarea legăturii între programe; servicii de proiectare asistată de calculator, prelucrare asistată de calculator, procesare electronică; servicii de paginare digitală; lucrări de executare a planşelor, tabelelor şi fotografiilor, inclusiv fixarea imaginii şi a paginilor cu ilustraţii.

Actele sau textele pe care le solicitaţi în vederea tehnoredactării computerizate pot conţine orice fel de text (chiar şi în limbi străine), tabele de orice format, orice lungime şi cu orice conţinut, grafice bi sau tridimensionale , introducerea sau scanarea de fotografii în texte (în format Word Document sau în alte formate). Apoi, toate acestea pot fi corectate şi aranjate în pagină după bunul plac al clientului sau la sfatul consilierilor noştri. În ceea ce priveşte proiectele universitare (lucrări de licenţă, lucrări de absolvire, referate), acestea vor conţine şi note de subsol, iar la redactare se vor fi utilizate normele obligatorii pentru redactare impuse de universitatea sau facultatea în cauză. În toate situaţiile, printarea într-un exemplar a rezultatului tehnoredactării computerizate intră în preţul serviciul oferit de firma noastră.

Menţionăm că actul sau textul adus spre tehnoredactare se poate prezenta în orice formă: scris de mână (cuvintele neinteligibile vor fi completate la momentul predării exemplarului printat), xerocopiat, redactat la maşina de scris , pe suport magnetic (de exemplu, reportofon) etc. Nu în ultimul rând, menţionăm că textul solicitat spre tehnoredactare poate avea orice lungime (orice nr. de pagini), operatorii şi consilierii noştri au redactat şi texte de mii de pagini în interval de câteva săptămâni, deci până în prezent nu am refuzat vreo astfel de operaţiune.

În afară de faptul că firma noastră deţine tehnologia necesară redactării şi editării de texte de diferite lungimi şi printarea acestora, noi vă oferim şi consultanţă în vederea optimizării calităţii conţinutului actelor sau textelor respective şi, în acest sens, consilierii noştri vă vor preciza dacă aţi omis anumite detalii în acel act sau text ori aţi formulat eronat sau fără respectarea anumitor “formule de respect”, ori dacă textul dvs. nu are în vedere ultimele modificări legislative sau poate fi motivat într-un mod mai avantajos pentru dvs. Orice corecturi pe care consilierii noştri le consideră benefice pentru actul sau textul dvs. vă vor fi aduse la cunoştinţă.