Traduceri, legalizări, apostile şi supralegalizări | e-studii.ro

Traduceri, legalizări, apostile şi supralegalizări

De obicei, firma noastră de consultanţă efectuează numai proceduri complete, cum este şi cazul procedurii de recunoaştere şi echivalare în străinătate a actelor de studii, servicii pentru care puteţi vedea oferta noastră accesând următorul link: https://e-studii.ro/recunoasterea-echivalarea-strainatate-actelor-studii-obtinute-romania/.

Însă, dacă doriţi să vă ajutăm doar în etapa de traducere, legalizare notarială şi apostilare/supralegalizare a actelor dvs. de studii, firma noastră de consultanţă, împreună cu partenerii noştri (traducători autorizaţi şi notari publici) vă pot ajuta, de asemenea.

1. Etapele procedurii

traducerea (efectuată de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei) a Diplomei şi Foii Matricole în limba cerută în străinătate

legalizarea semnăturii traducătorului la un birou notarial

apostilarea sau supralegalizarea* traducerilor legalizate ale Diplomei şi Foii Matricole la Camera Notarilor Publici

– (dacă se aplică procedura de supralegalizare) supralegalizarea* traducerilor legalizate ale Diplomei şi Foii Matricole (după supralegalizarea la Camera Notarilor Publici) la Ministerul Afacerilor Externe şi, în unele cazuri, la Ambasada ţării în care doriţi să fie recunoscute actele dvs.

 

* pentru a afla care proceduri trebuie parcursă, vă rog să accesați următorul link: https://e-studii.ro/lista-statelor-aplica-sau-nu-apostila-conform-conventiei-haga/.

2. Actele necesare

actele de studii, în ORIGINAL (vizate OBLIGATORIU, ÎN PREALABIL, la Inspectoratul Şcolar Judeţean sau la Ministerul Educaţiei-CNRED şi apostilate la Prefectura de Judeţ sau supralegalizate la Ministerul Afacerilor Externe)

– pe lângă actele de mai sus, pentru orice nivel de studii, sunt necesare xerocopii ale actelor de identitate şi de stare civilă: Cartea de Identitate (C.I.) sau Paşaportul, certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie sau certificatul/hotărârea de divorţ

 

** sunt necesare Diploma şi Foaia Matricolă în ORIGINAL, deoarece de originale au nevoie atât traducătorul autorizat de Ministerul Justiţiei, cât şi notarul public care va legaliza semnătura acestuia

3. Costurile procedurii

Cheltuieli obligatorii (taxe CNRED + costurile traducerii şi legalizării actelor de studii) + onorariul firmei noastre de consultanţă

Cheltuielile obligatorii vor fi următoarele:

– onorariul traducătorului autorizat (se calculează la numărul de pagini rezultat din traducere, de la 20 Lei/pagină pentru limibile engleză, franceză şi italiană până la 100 Lei/pagină pentru limbile chineză, arabă etc.)

– onorariul notarului public (care legalizează semnătura traducătorului), care este o sumă fixă (35,70 Lei/act tradus)

– apostila/supralegalizarea aplicată de Camera Notarilor Publici, care este o sumă fixă (41,65 Lei/act tradus şi legalizat)

– taxa consulară, de supralegalizare la Ambasadă, care diferă de la ţară la ţară şi este exprimată, de obicei, în valută (de la cca 5 Euro/act până la 60 Euro/document)

Aceste cheltuieli obligatorii trebuie achitate de dvs. în avans, înainte de începerea procedurii şi pentru fiecare dintre cheltuieli veţi primi chitanţe emise de fiecare instituţie publică, traducător sau notar.

La aceste cheltuieli obligatorii, se adaugă onorariul firmei noastre de consultanţă, care porneşte de la 250 Lei (în funcţie de complexitatea procedurii, dar de obicei, în funcţie de numărul de etape procedurale SOLICITATE de dvs.).

Onorariul se achită, de obicei, după finalizarea întregii proceduri.

4. Durata procedurii şi avantajul competitiv

Durata:

– din experienţa consilierilor e-studii.ro, traducerea, legalizarea şi apostilarea/supralegalizarea traducerilor poate dura între 2 şi 5 zile (desigur, depindem şi de disponibilitatea traducătorului autorizat de Ministerul Justiţiei).

Avantajul competititiv:

De ce să apelaţi la firma noastră de consultanţă pentru această procedură?

– avem experienţă în această procedură, astfel încât în unele cazuri, putem să parcurgem chiar mai multe etape într-o singură zi (desigur, depindem şi de disponibilitatea traducătorului autorizat de Ministerul Justiţiei)

– dvs. NU veţi sta la cozi, NU veţi completa cereri/formulare, NU veţi plăti taxe, aceste lucruri le vom face noi

– în sfârşit, avem tarife mai mici decât ale concurenţei, în unele cazuri având şi oferte de fidelizare a clienţilor noştri.